פסק דין בג"צ היום

8870412
לכל מי שמתעניין במה שקרה היום בדיון בג"צ – צביאל ואני איננו אנשי בשורות. בית המשפט הוכיח במקרה זה כי הוא חותמת גומי של הממשלה. לא התייחסו במילה אחת לכל הנושאים העקרוניים שבהם התמקדה עתירתנו. אנחנו עתרנו כדי לקבל זכות בחירה במקום האשפוז, אנחנו עתרנו בגלל האפליה הקשה והבלתי מוצדקת כלפינו, אנחנו עתרנו בשל מצבם הקשה של המוסדות הפסיכיאטריים הנובע בין היתר מהיעדר בחירה. במקום להתייחס לכל אלה התמקדו הדיון ושאלות השופטים בנוהל ובסעיפיו השונים – נוהל שהוציא משרד הבריאות כחודשיים לאחר עתירתנו. הנוהל הדרקוני הזה אינו נותן לנו המתמודדים שום בחירה, אלא – כרגיל – גורלנו נתון לחלוטין אך ורק בידיהם של בכירי המערכת הפסיכיאטרית. רק מתי מעט יוכלו להיעזר בנוהל זה, שאינו נותן מענה לכלל האוכלוסייה. ראינו את המראות ושמענו את הקולות ולא האמנו שאנחנו נמצאים בבית המשפט העליון של מדינת ישראל. כאילו השופטים לא קראו כלל את החומר הקשה שהגשנו להם. ואם קראו, לבם עשוי מאבן, והם התעלמו מהדברים. אנחנו הגשנו עתירה שעסקה בסוגיות עקרוניות של זכויות אדם, ואילו השופטים דנו בעתירה אחרת שעסקה בהיבטים טכניים של הנוהל, כך שהשתמע מאי ההתייחסות שלהם כי אין לנו זכות בחירה כלל. כל האירוע היה דומה למצב שבו חולה אנוש מגיע למיון כדי שיצילו את חייו, ובמקום לטפל בו הרופאים דנים במשבר הקואליציוני, כי לדעתם לחייו של החולה הזה אין כל ערך.

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  4090/12

 

לפני:  

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט נ' סולברג

 

העותרים:

1. צביאל רופא

2. דליה וירצברג-רופא

3. עמותת "לשמ"ה"

4. יוכי צ'ובוטרו

נ  ג  ד

המשיבים:

1. ראש הממשלה

המבקשות להצטרף:

2. סגן שר הבריאות

1. בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

2. עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

3. אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש

עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:

כ"ח בטבת התשע"ד

(31.12.2013)

בשם העותרים:

עו"ד כוכבי שמש

בשם המשיבים:

עו"ד ערין ספדי-עטילה

בשם המבקשות להצטרף:

עו"ד עדי ניר בנימיני; עו"ד שרון פרימור

פסק-דין

השופט א' רובינשטיין:

 עתירה זו מסבה עצמה על המשאלה, כי ההסדר הקיים כיום שבו מאושפזים חולי נפש ככלל בבתי חולים באזור מגוריהם יבוטל, ותחתיו תינתן בחירה חופשית לחולה הנפש לעניין בחירתו של בית החולים, בדומה לעיקרון הנוהג ברפואת הגוף. ברקע הדברים נוהל של משרד הבריאות שראשית תחולתו ב-1.7.12, ואשר נכתב בעקבות פסק דינו של בית משפט זה בבג"ץ 133/10 רופא נ' ראש הממשלה מיום 27.10.10.

 לצד הטענה העיקרית האמורה ששמענו מפי העותרים ומפי העמותות המבקשות להצטרף, שלפיה יוכל המטופל לבחור את מקום אשפוזו בכפוף לחריגים, בשונה מן הנוהל שלפיו העיקרון הוא אשפוז אזורי בכפוף לחריגים בכיוון ההפוך, נטען גם כי אין הנוהל הקיים (מ-1.7.12) נותן מענה למשאלה קונקרטית של מטופלים לשינוי מקום אשפוזם; משאלה זו באה ככלל בטרם אשפוז מרצון, ועל יסוד ניסיון קודם של המטופלים. עוד נטען, כי הרפורמה בבריאות הנפש העתידה להעביר ב-2015 את הנושא ממשרד הבריאות לקופות החולים, מצדיקה העמדת האשפוז במחלות הנפש באופני בחירה דומים לבריאות הגוף.

 לטענת המדינה, הגישה העקרונית – שגם באה לידי ביטוי בעתירה הקודמת הנזכרת – היא כי יש רצף וקשר מובנה בין אשפוז לבין מצב המטופל בקהילה, לרבות באשר למקום המשפחה, ועל כן יש טעם באשפוז על בסיס אזורי, אך עם זאת בידי מטופל לפנות ולבקש שינוי, ובמהלך השנה ומחצה שמאז הנוהל החדש היו כ-60 פניות כאלה, שכ-25 מהן נענו והאחרות נדחו, בעיקר מטעמי תפוסה בבתי החולים המבוקשים. הפרוצדורה היא פניה למנהל בית החולים שבו היה האשפוז הקודם, המעביר את הבקשה לראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, והחלטתו של האחרון נתונה לערעור בפני הפסיכיאטר המחוזי, ואחריו הועדה הפסיכיאטרית במחוז (וראו סעיף 32 לחוק הטיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991), ומשם ניתן להשיג לבית משפט לעניינים מנהליים (נוסיף, כי הדבר טעון הבהרה בנוסח הקיים של הנוהל).

 השאלה שמעוררת העתירה היא נכבדה ורגישה, והמציאות דינמית. המטרה צריכה כמובן להיות התחשבות מירבית ברצונו של החולה, אך שיקולים מקצועיים של רצף אשפוז-קהילה וגם שיקולים מעשיים של תפוסת בתי חולים יש להם מקום. על כן לדעתנו ראוי להבהיר בנוהל באופן מפורש, מעבר לרשימה שבסעיף 6 שבו הקובעת מקרים ספציפיים שבהם תישקל העברה מחוץ לאיזור, לרבות מקרי אלימות ופגיעה חלילה בעבר בבית חולים פלוני, או חילוקי דעות הגורמים פגיעה באמון, את אפשרות הפניה למעבר לבית חולים אחר; זאת – גם תוך הבהרת האמור בסעיף הנוהל שעניינו מנגנון הפעולה באופן שהדבר יובלט כדבעי.

כיוון שהנוהל עודו חדש יחסית מזה, וכיון שהנושא כולו עומד כאמור לעבור שינוי שמסגרתו טרם הושלמה מזה, איננו רואים מקום לטעת עתה מסמרות עקרוניים חדשים. אנו סבורים כי השאלות צריך שישובו ויתלבנו לקראת השינוי המסגרתי ב-2015, אך במקביל יש מקום כי יופקו לקחים מיישום הנוהל בתוך השנה המתחילה מחר, כך שבתום שנת 2014 יפורסמו ברבים הנתונים באשר לבקשות שהוגשו למעבר מן האיזורים; זאת, כדי שכל הנוגעים בדבר יוכלו לקבוע עמדה על פי הלקחים.

 בנתון לכך נמחקת העתירה, תוך שמירת טענות, בלא צו להוצאות.

 ניתן היום, כ"ח בטבת התשע"ד (31.12.2013).

 פסק הדין: http://elyon2.court.gov.il/files/12/900/040/T11/12040900.T11.htm

 מכר משפטן כתב לנו:
במשפט אזרחי יש הבדל דרמטי בין מחיקת תביעה לדחייתה. מחיקת תביעה אינה מקימה מעשה בית דין בעוד שדחיית תביעה יוצרת מעשה בית דין. המשמעות היא שבית משפט לא ידון שוב בתביעה אזרחית שנדחתה, אולם אין מניעה לדון שוב בתביעה אזרחית שנמחקה.
 בג"צ, לעומת זאת, אינו כבול בכללים של מעשה בית דין. אך עדיין המשמעות של מחיקת עתירה להבדיל מדחייתה היא חשובה ויותר מזה האמירה ביחס לשמירת הטענות: שבג"צ לא דן ולא הכריע בטענות לגופן, כלומר להבנתי בטענה העקרונית של זכות הבחירה, וממילא לא דחה אותן. משמעות הפסיקה היא שבג"צ, שיש לו שיקול דעת בעניין, סבור שלא נכון לדון בטענות אלה היום אלא להמתין לשינוי הצפוי ב- 2015 וכן לניתוח הנתונים לפי הנוהל ואז (במידה ותוגש עתירה ובהתאם לעניין) לדון בכך.
כלומר, בג"צ בהחלט פותח פתח רחב להגשת עתירה נוספת לאור ההתפתחויות העתידיות. אין בכך לומר שהעתירה תתקבל, אבל בהחלט פסק הדין לא מונע אותה. להיפך.
לא הייתי כמובן באולם, אבל מקריאת פסק הדין אני יכול להעריך שבג"צ ראה חשיבות בנושא זכות הבחירה, אבל לא כזכות מוחלטת, והוא ראה (או נאלץ לראות) טעם גם בנימוקי המדינה וכי לדעתו ההסדר צריך להיות מאוזן בין השיקולים, ואולי מבין השורות אפשר להבין שההסדר הוא לא מספיק מאוזן לטעמו, אבל לא במובן הדרמטי שאתם מכוונים אליו. 

5 תגובות בנושא “פסק דין בג"צ היום

  1. עצוב, מדכא. מאוד מצטערת לשמוע שגם בנושא הזה לא רואים את האור בקצה החשיכה. אנא אל תאבדו תקווה במאבק הכל כך צודק הזה. השינוי בוא יבוא, גם אם יוציאו את הנשמה לפני כן.

    אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.