הפיקציה הגדולה של משרד הבריאות

משרד הבריאות משלה חולים פסיכיאטרים: לא באמת יכולים לבחור היכן להתאשפז

משרד הבריאות התחייב כי תינתן לחולים אפשרות לבחור את המוסד שבו יתאשפזו, אם התפוסה בו תהיה נמוכה מ-­95% ­ אך בפועל, מצב כזה כמעט שלא קיים ■ משרד הבריאות: הכלל נועד לשמור מקום לאשפוז חולים חלשים המתגוררים בסמיכות לבתי החולים ואינם ניידים

רוני לינדר-גנץ/ TheMarker

בנובמבר 2014 היה נדמה כי מאבקם הממושך של המתמודדים עם מחלות נפש, לקבל זכות בחירה במוסד שבו יתאשפזו, נושא סוף־סוף פרי: לאחר שהגישו שתי עתירות לבג"ץ והצעת חוק נגד "הסדר האזוריות" ­ שבמסגרתו חולים פסיכיאטרים יכולים להתאשפז רק בבית החולים המשויך למקום מגוריהם ­ ונגד משרד הבריאות, הודיע המשרד כי הוא מייסד נוהל חדש תחת הכותרת "בחירת מקום אשפוז בבריאות הנפש". הנוהל הזה אמור היה להגדיל משמעותית את יכולת הבחירה של חולים פסיכיאטרים במוסד המאשפז.
מבחינתם של פגועי הנפש, מדובר בנושא קריטי: העובדה שהם מנותבים באופן קשיח לבתי החולים לפי מקום מגוריהם, בלי יכולת תמרון בין המוסדות ובלי התחשבות ברצונם, הם טענו, היא לא רק אפליה לעומת כלל החולים, אלא גם פוגעת אנושות בתחרות הרצויה בין בתי החולים הפסיכיאטריים על השירות והמקצועיות. ברגע שזרם המטופלים לבית החולים מובטח בכל מקרה, אמרו העותרים, איזה תמריץ יש לבית החולים להשתפר ולהצטיין?
על פי הנוהל החדש, מטופל הזקוק לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית (לא כולל אשפוז כפוי) יהיה רשאי לבחור את בית החולים שבו ירצה להתאשפז, ללא תלות בשיוך האזורי שנקבע על פי מקום מגוריו ­ זאת, אם תפוסת המיטות בבית החולים המבוקש אינה יותר מ-95% באותה עת. לצורך כך הקים משרד הבריאות, בצעד מבורך של שקיפות, גם קישור באתר שלו, שבו ניתן להתעדכן לגבי מצב התפוסה בבתי החולים הפסיכיאטרים בזמן אמת.
אלא שבדיקה שיטתית של האתר, לאורך תקופה של חצי שנה, חושפת כי הנוהל המבטיח של משרד הבריאות הוא למעשה פיקציה, שכן כמעט שלא קיים מצב שבו בתי החולים נמצאים בתפוסות של פחות מ-95% שמאפשרות מימוש של זכות הבחירה.
פנוי רק שלושה ימים בחצי שנה
את הבדיקה ביצע מרכז ממ"ן ­ מרכז למידע ושיתוף למשפחות מתמודדי נפש. הנתונים חד־משמעיים: אין אפשרות אמיתית לממש את זכות הבחירה על פי הנוהל החדש. כך למשל, התפוסה הממוצעת במרכז לבריאות נפש באר שבע ובכפר שאול (איתנים) היתה במהלך התקופה שנבדקה 107%, בשלוותא 117%, בשער מנשה ובמזרע 106%, בלב השרון (פרדסיה) 103%, באברבנל 104% ובגהה 102%. אחוזי התפוסה הממוצעים הנמוכים ביותר היו בבית החולים באר יעקב ובשיבא (96% ו­-97% בהתאמה). במלים אחרות: לא נמצא אפילו בית חולים אחד ששיעור התפוסה הממוצע בו עמד בקריטריונים שמאפשרים בחירה. מדובר בממוצע, והיו ימים שבהם שיעור התפוסה כן ירד מתחת ל­-95%, אך מנגד היו גם ימים שבהם התפוסה היתה גבוהה בהרבה מהממוצע.
לפיכך, ערכו בממ"ן חיתוך נוסף, לפי מספר הימים שבהם התפוסה היתה פחות מ­-95%  לעומת תפוסה של יותר מ–95% בחצי השנה הראשונה של 2015. נמצא פער אדיר בין השניים: כך למשל, בשלוותה נמצא כי במשך חצי שנה היו רק שלושה ימים שבהם התפוסה ירדה מ-95%, לעומת 102 ימים שבהם היא היתה גבוהה יותר; במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע היחס היה יומיים בלבד של תפוסה נמוכה לעומת 103 של גבוהה; בלב השרון 13 ימים "נמוכים" לעומת 92 "גבוהים"; ואילו במזרע לא היה אפילו יום אחד שבו התפוסה ירדה לפחות מ-95% בבדיקה אקראית שערך TheMarker  מול כמה בתי חולים פסיכיאטרים עולה כי אכן בשטח לא חל שינוי, ודאי שלא שינוי משמעותי, בשיעור המאושפזים מחוץ לאזור הבחירה. "
תפוסה ירודה תרמז על תנאים ירודים"
 בני הזוג דליה וירצברג־רופא וצביאל רופא, שניהם מתמודדים עם מחלות נפש, שהובילו את המאבק נגד הסדר האזוריות, חשים כי התוצאה הזאת היתה ידועה מראש: "כשקראנו את המשפט בנוהל שאומר כי 'ככלל מטופל הזקוק לאשפוז יוכל לבחור את בית החולים שבו ירצה להתאשפז', היינו ממש בעננים: המאבק הוכתר כהצלחה. אלא ששתי שורות לאחר מכן נכתב: 'אלא אם תפוסת מיטות בית החולים היא יותר מ–95%'. והרי ידוע לכל שתפוסת המיטות היא הרבה מעבר לכך, ומאז שמשרד הבריאות מפרסם את הנתונים, זה עניין מוכח", אומרת וירצברג־רופא. "
מדוע קושרים בין זכות בחירה שחייבת להיות בלתי־מותנית לבין תפוסת בית החולים?" היא שואלת. "אותו הדין צריך להיות לכולם ­ מתמודדי נפש ומתמודדי גוף. אם לחולה לב יש אפשרות בחירה, גם למתמודד נפש צריכה להיות בחירה כזאת. ואם רבים יימנעו מלבחור בתי חולים מסוימים, פירושו של דבר שהתנאים בהם ירודים במיוחד, ולא יהיה מנוס מלשפר אותם".
לדבריה, "הדבר החשוב ביותר בריפוי הוא סביבה רגשית יציבה ותומכת, שהמטופל מרגיש בה ביטחון ורגיעה, ומה שקורה בפועל הוא שבמקרים רבים נכפה על אנשים לקבל טיפול במקום האחרון שבו הם רוצים להתאשפז. זה בלתי נתפש".
וירצברג־רופא מוסיפה כי ההיצמדות לתפוסה של 95% גם לא בהכרח הגיונית מבחינה תפעולית: "התפוסה הממוצעת בשלוותה בחצי השנה הנדונה — 117%", היא אומרת. "כלומר, כאשר בית חולים הוא טוב, אפשר לתפעל אותו ביעילות גם כאשר הוא חורג ב-22%  מהסף של 95%. גם בסף העליון של התפוסה בשלוותה (129%) בית החולים שומר על רמתו".
"שני שלישים פונים לאשפוז במרכז סמוך"
 ממשרד הבריאות נמסר כי "הערך של 95% כתנאי לבחירה נקבע לאורן של תפוסות האשפוז במטרה להבטיח כי יישמר המקום לאשפוזם של חולים חלשים המתגוררים בסמיכות לבתי החולים ושאלו לא יופלו לרעה בנוהל על ידי מטופלים שבאפשרותם ניידות גבוהה יותר".
עוד נמסר מהמשרד כי "מעקב של משרד הבריאות מלמד כי קרוב לשני שלישים מהמאושפזים בבריאות הנפש עדיין פונים לאשפוז במרכזים הסמוכים למקום מגוריהם. ואולם שליש מהם אכן פונה ומתאשפז בבתי חולים על פי בחירתו. "
משרד הבריאות פועל בשקיפות מלאה ומציג מיוזמתו לציבור את התפוסות המרביות בבתי החולים, שמשתנות לאורך חודשי השנה ובתלות בגורמים שונים במטרה להקל על הציבור. באחרונה הוספו 183 מיטות אשפוז למערכת האשפוז בישראל, וכן נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש. לאור תהליכים משמעותיים אלה יוסיף משרד הבריאות לעקוב אחר תפוסות האשפוז ומדדי אשפוז אחרים, שעשויים להשתנות כתוצאה מתהליכים אלה, וכן אחר יישום הנוהל".

תגובתנו לטענות משרד הבריאות:

 טענת משרד הבריאות: "הערך של 95% כתנאי לבחירה נקבע לאורן של תפוסות האשפוז במטרה להבטיח כי יישמר המקום לאשפוזם של חולים חלשים המתגוררים בסמיכות לבתי החולים ושאלו לא יופלו לרעה בנוהל על ידי מטופלים שבאפשרותם ניידות גבוהה יותר" היא מקוממת ובגדר צביעות והתחסדות. לא זה מה שמטריד אותם, אלא נטישתם של בתי חולים גרועים במיוחד. שכן אותו שיקול אמור להיות קיים גם ברפואה הכללית; יש גם חולי גוף עם בעיית ניידות, ולמרות זאת אין הגבלה של אחוזי תפוסה ברפואה הכללית.
כמו כן, הם טוענים שכשליש מהמטופלים מתאשפז לפי בחירתו. שליש פירושו כחמשת אלפים איש בשנה. כלומר 2,500 איש בחצי שנה. הנתון הזה אינו אמין כלל בהתחשב בכך שרוב הזמן תנאי התפוסה לא מאפשר כל בחירה.

צילום הכתבה מהעיתון

הכתבה באתר דה מרקר http://www.themarker.com/news/health/1.2688936

2 תגובות בנושא “הפיקציה הגדולה של משרד הבריאות

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.